Beroepsvaccinaties

Gezond aan het werk

Afhankelijk van het beroep kan u of uw medewerker in contact komen met bacteriën en virussen. Dit noemen we biologische agentia. Dit is zowel een risico voor de werknemer als de werkgever. Om te zorgen dat alle medewerkers goed beschermd hun werkzaamheden uit kunnen voeren dienen zij gevaccineerd te worden. De richtlijn voor vaccineren is de RI&E (risico -inventarisatie en evaluatie) welke onderdeel is van uw Arbobeleid. Door het handhaven van de RI&E draagt u bij aan de veiligheid van uw medewerkers.

Werkwijze voor een beroepsvaccinatie

  • Inventarisatie

    Om te beginnen worden uw medewerkers uitgenodigd om aan te geven welke vaccinaties zij al hebben gehad. Dit dienen zij te bewijzen door een vaccinatiebewijs aan te leveren. Blijkt dat de medewerker de benodigde vaccinaties al heeft, dan eindigt het traject. Zijn er nog aanvullende vaccinaties nodig, dan gaat de medewerker door in het proces. Meditel kan u ondersteuning bieden bij het inventariseren van de vaccinatiestatus. Daarmee heeft u in één oogopslag de actuele status van uw gehele personele bestand inzichtelijk.

  • Titerbepaling

    Indien er getwijfeld wordt of de vaccinatie behaald is en/of het hele vaccinatietraject goed is afgerond wordt er titerbepaling gedaan. Dit is een methode waar door middel van bloedonderzoek wordt gekeken of het lichaam de antistof tegen Hepatitis B, titer, bevat. Is dit het geval dan hoeft de medewerker vaak geen vaccinatie meer te ontvangen. Is de uitslag van de titerbepaling negatief dan wordt het vaccinatietraject ingezet.

  • Vaccinatietraject

    Wanneer blijkt dat de medewerker nog niet (voldoende) gevaccineerd is dan wordt er overgegaan op het vaccinatietraject. Voor de meeste vaccinaties zijn één of meerdere vaccinaties benodigd. Samen met de werkgever worden vaccinatiedagen bepaald afgestemd op de vaccinatietrajecten. Ter indicatie: een vaccinatietraject voor hepatitis B bestaat uit drie vaccinaties; na de eerste volgt één maand later de tweede, de derde volgt zes maanden daarna.

Heeft u een uitnodiging van een beroepsvaccinatie ontvangen?

Heeft u een uitnodiging voor een beroepsvaccinatie ontvangen? Neem dan contact op met uw werkgever. Uw werkgever heeft een online omgeving van Meditel ontvangen. Via deze portal kunt u een afspraak inplannen of doet uw werkgever dit voor u.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of stel eerst even wat vragen. Binnen 24 uur een voorstel.