PAGO

Breng de gezondheid van uw medewerkers in kaart

PAGO staat voor 'periodiek algemeen geneeskundig onderzoek'. Een PAGO wordt opgebouwd en aangeboden op basis van een uitgevoerd RI&E en richt zich op alleen arbeidsrisico’s. Volgens artikel 18 van de arbowet is iedere werkgever verplicht een RI&E uit te voeren en een PAGO aan te bieden. Deelname aan het PAGO is vrijwillig.

Wat is het verschil tussen een PAGO en PMO?
Een PMO gaat verder dan een PAGO en biedt handvatten als het gaat over onder meer leefstijl, ongewenst gedrag, overgang en werkbeleving; actuele onderwerpen waar je als organisatie mee aan de slag kunt. Een PMO bij Meditel zal in de nabije toekomst ook ruimte bieden voor het inzetten van de juiste interventies. Daarnaast is het bij een PMO mogelijk om een groepsrapportage te verkrijgen. Dat geeft u als werkgever extra inzicht over hoe uw werknemers ervoor staan en geeft richting aan het inzetten van de juiste interventies om werknemers in het arbeidsproces te houden.

Wilt u weten wat Meditel voor u kan betekenen?

Staat uw pakket er niet bij of heeft u een vraag? Neem dan contact op met één van onze medewerkers

Onze vaccinaties, keuringen en onderzoeken worden altijd uitgevoerd door gekwalificeerde artsen

Altijd eerlijk en persoonlijk advies

Meditel werkt uitsluitend met BIG geregistreerde artsen. Hierdoor kunt u er van verzekerd zijn dat u kundig advies krijgt. En omdat geen mens hetzelfde is neemt onze arts altijd een moment om uw situatie persoonlijk te bekijken zodat u een advies op maat ontvangt.