Stralingskeuring

Werknemers die in hun werk worden blootgesteld aan ioniserende straling en ingedeeld zijn in categorie A moeten op grond van artikel 96 van het Besluit stralingsbescherming Kernenergiewet, na het intrede onderzoek tenminste jaarlijks een geneeskundig onderzoek ondergaan te verrichten door een stralingsarts. Tijdens de medische keuring wordt er vastgesteld of er eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen aanwezig zijn die veroorzaakt worden door straling en welke maatregelen hiertegen getroffen kunnen worden.

De stralingskeuringen worden altijd uitgevoerd door een gecertificeerde stralingsarts. Bij Meditel zijn meerdere stralingsartsen in dienst.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Weet u al wat u wilt? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Liever advies op maat om te kijken wat bij u past? Neem dan contact met ons op.

Inhoud van de stralingskeuring

 • Uitgebreide vragenlijst in te vullen door de werknemer (vooraf)
  De antwoorden worden besproken met een arts tijdens de afspraak
 • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk en BMI)
 • Bloedafname (venapunctie)
 • Urineonderzoek (glucose, eiwit en bloed)
 • Oog test veraf (met kaart van 5 meter afstand)
 • Longfunctiemeting (spirometrie)
 • Lichamelijk onderzoek en advies door arts
 • Bespreken van onderzoeksresultaten en versturen van medisch rapport
 • Versturen van verklaring van (on)geschiktheid voor zowel werkgever als werknemer door arts

24/7 afspraken beheren en overzicht
van de keuringen in ons digitale platform

Meditel beschikt over een uniek planningssysteem waar u als werkgever zelf de afspraken voor uw medewerkers in kunt beheren. Plan zelf uw medewerkers in voor een keuring of bekijk wanneer u uw medewerkers een afspraak hebben staan. Wilt u eerst zien hoe dit werkt? Vraag dan een gratis demo-account aan.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of stel eerst even wat vragen. Binnen 24 uur een voorstel.