Gevaarlijke stoffen en het belang van PMO

Als mensen blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen kan dat negatieve effecten op de gezondheid hebben. De aard en de ernst van deze effecten zijn afhankelijk van de bewuste stof, van de mate en duur van blootstelling, van de blootstellingsroute, van de eigenschappen van de blootgestelde persoon en van de omstandigheden waarin de blootstelling optreedt. In dit artikel laten we u het belang zien van PMO bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen. We koppelen hier een mooie korting aan. Dus lees snel verder!

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een risico dat ontstaat bij het werken in bijvoorbeeld de grondsanering, maar ook op een bouwplaats. Gezondheidsklachten kunnen direct optreden, maar ook pas na jaren verschijnen en/of plotseling optreden na langdurige blootstelling. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen komt in Nederland op veel werkplekken nog steeds voor. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van 2016 laat het volgende zien:

  • 8,9% van de respondenten meldt dat zij tijdens het werk regelmatig of vaak stoffen op de huid krijgen zoals lijm, verf, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen of bestrijdingsmiddelen;
  • 7,8% van de respondenten geeft aan tijdens het werk regelmatig of vaak stoffen in te ademen zoals dampen van oplosmiddelen, uitlaatgassen, lasrook, graanstof of stof van steen en beton.

Indien in bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en blootstelling daaraan denkbaar is, dan dient de werkgever meerdere activiteiten uit te voeren. Het betreft op hoofdlijnen de volgende activiteiten: opstellen van een RI&E, opzetten van registratie gevaarlijke stoffen, toepassen van de arbeidshygiënische strategie, zorgen voor voorlichting, instructie en toezicht en het wanneer nodig opzetten en uitvoeren van preventief medisch onderzoek (PMO) gericht op gevaarlijke stoffen. Tot de taken van de bedrijfsarts horen naast verzuimbegeleiding onder andere:

  • Aandacht voor preventie, ook als geen gezondheidsklachten aanwezig zijn;
  • Voorlichting aan de werknemers in het algemeen en aan kwetsbare werknemers in het bijzonder;
  • Verkenning / beoordeling blootstellingsbeheersing;
  • Uitvoeren van nulmeting: het intrede onderzoek;
  • Blootstellingsbeoordeling van individuele werknemers;
  • Biomonitoring;
  • Archivering.

Al deze taken passen in de werkzaamheden van een PMO. Een van de belangrijkste instrumenten voor de bedrijfsarts om vroegtijdig gezondheidsklachten en/of beginnende afwijkingen te constateren, is het opstellen en uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Ondanks de eerder genoemde verplichting voor de werkgever en ondanks het bestaan van een Leidraad PMO voor bedrijfsartsen vindt een gericht PMO voor werkenden, die blootgesteld zijn aan gevaarlijke stoffen, slechts in een minderheid van de daarvoor in aanmerking komende bedrijven plaats. De hier genoemde taken van de bedrijfsarts worden dus onvoldoende uitgevoerd. 

ACTIE

Omdat de Week van de RI&E eraan komt op willen wij u iets extra’s bieden. Bij het afnemen van een groepsrapportage (bij PMO) geven wij u 10% korting*. Met zo'n groepsrapportage krijgt u nog beter inzicht in de gezondheid van uw medewerkers. Deze korting kunt u vanaf 25 personen afnemen, zodat wij de anonimiteit van uw werknemers kunnen waarborgen. U kunt van deze actie gebruik maken tot en met 11 juli 2022. Dit doet u door te mailen naar relatiebeheer@meditel.nl met als onderwerp 'De Week van de RI&E'. Na uw aanmelding blijft de korting geldig tot en met 31 december 2022.

Doet u ook mee? Zo zetten we samen de stap naar gezonder en veiliger werken.
Lees hier meer over de Week van de RI&E bij Meditel.

*U kunt deze korting tot en met 11 juli 2022 opvragen!

 

Bron foto: "https://nl.freepik.com/vectoren/mensen"

Inschrijven

Blijft u graag op de hoogte van het laatste nieuws? *