Waarom is PMO zo belangrijk?

Voor uw organisatie

Een van de belangrijke activiteiten in het werk van de bedrijfsarts is het adviseren over en uitvoeren van preventief medisch onderzoek (PMO). Nadat het PMO in veel arbodiensten jarenlang een wat kwijnend bestaan heeft geleid is de belangstelling ervoor de laatste jaren weer groeiende. Het nationaal preventieakkoord van de overheid schetst eveneens het belang van preventie op maatschappelijk niveau.

Het PMO is een instrument om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers in uw organisatie te beschermen en te bevorderen. PMO is bedoeld voor individuele werkende mensen. Daarnaast kunt u voor uw organisatie een beeld krijgen van de gezondheid en inzetbaarheid van groepen werknemers (bijvoorbeeld een afdeling of vestiging). Goed uitgevoerd PMO leidt tot gezondere werknemers die goed inzetbaar blijven. Eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. Individuele medewerkers kunnen advies krijgen omtrent hun wijze van werken en leefgewoonten. De bedrijfsarts kan uw bedrijf ook advies geven om maatregelen te nemen om de gezondheid van groepen werknemers beter te beschermen. PMO kan zo tot kostenbesparingen leiden. De Arbowet (artikel 18) verplicht werkgevers om PMO aan hun werknemers aan te bieden: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.” De kosten van het uitvoeren van een PMO zijn voor uw rekening als werkgever, maar de opbrengsten ook. In sommige gevallen is cofinanciering door de zorgverzekeraar mogelijk. De ondernemingsraad kan u wijzen op uw verplichting om een PMO aan te bieden. Ook individuele werknemers kunnen om een PMO vragen. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij u neerleggen, of bij een vertrouwenspersoon van het bedrijf. Herhaald aanbieden van PMO aan uw werknemers biedt meer zekerheid voor een goede gezondheidsbescherming van uw werknemers in de komende jaren en geeft u handvatten voor gezondheidsmanagement in uw bedrijf.

 

Meer weten over preventief medisch onderzoek? Lees hier meer

 

Inschrijven

Blijft u graag op de hoogte van het laatste nieuws? *