Protocol coronavirus (COVID-19) bij Meditel

Preventieve veiligheidsmaatregelen

In verband met het coronavirus (COVID-19) heeft Meditel tal van preventieve veiligheidsmaatregelen getroffen voor u en voor onze artsen en assistenten. Naar aanleiding van de versoepelingen per 25 september 2021 past Meditel de coronamaatregelen aan met ingang van maandag 27 september. Meditel volgt de richtlijnen van de Nederlandse regering en het RIVM bij het maken van haar beleid.

De volgende maatregelen zullen wij met ingang van 27 september hanteren:

 • Om drukte in de wachtkamer te voorkomen verzoeken wij iedereen om alleen naar een afspraak te komen (reisvaccinaties uitgezonderd, max. 2 personen per afspraak) en bij gezondheidsklachten niet de vestiging te bezoeken. Kom ook aub niet eerder dan 10 minuten voor uw afspraak. Dit ook om drukte in de wachtkamer te voorkomen.
   
 • Er wordt geëvalueerd of u mogelijk besmet bent met Covid
  Tijdens het maken van de afspraak krijgt u zeven vragen gesteld over uw gezondheid. Als uit deze vragen blijkt dat u niet besmet bent of zou kunnen zijn met het coronavirus, dan kan de fysieke afspraak plaatsvinden. Wanneer er twijfel bestaat of u besmet bent met het coronavirus dan zal u gevraagd worden om de afspraak te verzetten. 
  Indien tijdens de afspraak ons medisch personeel alsnog vermoedt dat u mogelijk corona gerelateerde klachten heeft, kan worden besloten de keuring of bepaalde onderdelen van de keuring (bijvoorbeeld de longfunctietest of fietstest) niet uit te voeren. Mogelijk moet dit dan op een later moment alsnog plaatsvinden.
   
 • De 1,5 meter regel blijft geadviseerd
  De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Op onze vestigingen blijft daarom de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk gehandhaafd. Dit betekent dat o.a. de stoelen in de wachtkamer nog op afstand van elkaar staan. Bij de onderzoeken is het echter niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden.
   
 • Mondkapjes zijn niet meer verplicht
  Het dragen van een mondneusmasker is niet meer verplicht op de vestigingen. Als u het prettig vindt, dan mag u zelf een mondneusmasker dragen en ons personeel vragen er één te dragen tijdens uw onderzoek.
   
 • Beleid bij een spirometrie onderzoek (longfunctietest)
  De arts bepaalt op basis van het gesprek en lichamelijk onderzoek of een spirometrie (longfunctietest) noodzakelijk is tijdens uw keuring. Sinds juli werken wij met speciale filters die kans op besmetting verder reduceren. Als ons medisch personeel op de vestiging twijfel heeft of er mogelijk sprake is van een Corona besmetting bij u, dan kan door hen worden besloten dit onderzoek niet uit te voeren. Ook kunnen zij beslissen om u ter plekke een sneltest aan te bieden. Deze beslissing ligt bij ons medisch personeel. Dit geldt ook als u gevaccineerd bent of Corona heeft gehad. U kunt immers ook in die situatie besmet zijn geraakt. Als de spirometrie niet kan worden uitgevoerd kan de keuring niet worden afgerond en zult u hier op een later moment voor terug moeten komen.
   
 • Sneltest voorafgaand aan een ergometrie onderzoek (fietstest)
  Tot op heden werd bij clienten vooraf aan een fietstest een sneltest afgenomen. Vanaf 27 september is dit alleen nog van toepassing als u niet voldoet aan de volgende voorwaarden:
 1. U kunt met een meegebracht vaccinatiebewijs aantonen dat u volledig bent gevaccineerd. Volledige vaccinatie betekent: 
  1. minimaal 2 weken na de tweede vaccinatie, of
  2. minimaal 2 weken na 1 vaccinatie met Janssen, of
  3. minimaal 2 weken na 1 vaccinatie en een bewijs op naam dat u daarvoor Corona heeft doorgemaakt) ​​​​​
 2. U kunt een negatieve coronatest op naam laten zien die minder dan 24 uur oud is. (via testen voor toegang) 
 3. U kunt een positief testbewijs op naam tonen waaruit blijkt dat u minder dan 6 maanden en meer dan 1 maand geleden positief bent getest op corona. 

U bent zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van deze bewijzen. Dat kan met de 'CoronaCheck-app'. Indien u geen van bovenstaande bewijzen heeft, als er onduidelijkheid bestaat, of als u toch klachten lijkt te hebben, dan zal ons medisch personeel u een coronasneltest aanbieden. Deze beslissing ligt bij ons medisch personeel. Dit geldt ook als u gevaccineerd bent of Corona heeft gehad. Bij een negatieve uitslag kan het onderzoek plaatsvinden. Bij een positieve uitslag zult u op een later moment terug moeten komen.

 

Inschrijven

Blijft u graag op de hoogte van het laatste nieuws? *