Protocol coronavirus (COVID-19) bij Meditel

Preventieve veiligheidsmaatregelen

Gezien de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) treft Meditel preventieve veiligheidsmaatregelen voor u alsmede voor onze artsen en assistenten.

Naar aanleiding van de tweede golf van het coronavirus treffen wij extra maatregelen. Wij verzoeken u om tijdens uw bezoek aan Meditel een mondkapje te dragen omdat het niet in alle gevallen mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.

Graag informeren wij u dat er verschillende maatregelen en voorzieningen getroffen zijn, waardoor Meditel haar dienstverlening op een verantwoorde wijze kan uitvoeren onder de huidige omstandigheden met COVID-19. Dit betekent dat er weer afspraken gemaakt kunnen worden voor:

  • Wettelijk verplichte beroepskeuringen
  • Verzekeringskeuringen
  • Chauffeurs & rijbewijskeuringen
  • Beroepsvaccinaties
  • Reisvaccinaties
  • Preventief medisch onderzoek

Bij het verrichten van de keuringen worden de aanbevelingen rondom “social distancing” vanuit het RIVM en de Nederlandse Regering gevolgd. Om hierin te voldoen is er een passend keuringsbeleid opgesteld. Om het virus maximaal te controleren, is het zaak om de verspreiding van het COVID-19 virus maximaal te beperken. Daarom worden er hygiëne maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet op de vestiging en tijdens de keuring.

Tevens wordt er triage toegepast alvorens er een fysieke afspraak zal plaatsvinden. De triage bestaat uit een zevental vragen, welke gesteld worden in het afspraken proces. Middels het doorlopen van een COVID-19 vragenlijst en de daaruit vloeiende beoordeling op risicogroep, wordt duidelijk of een fysieke afspraak doorgang kan hebben. Wanneer uit de triage blijkt dat de cliënt (en uiteraard de arts of assistent van Meditel) niet tot een risicogroep behoren wordt de dienstverlening als normaal uitgevoerd. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk de 1,5 meter maatregel te handhaven.

Daarbij verzoeken wij iedereen ALLEEN naar de afspraak te komen (reisvaccinaties uitgezonderd, max. 2 personen per afspraak) en de vestiging NIET te bezoeken bij gezondheidsklachten. 

Voor verdere toelichting kunt u tevens onze informatievideo bekijken.

Inschrijven

Blijft u graag op de hoogte van het laatste nieuws? *