Protocol coronavirus (COVID-19) bij Meditel

Preventieve veiligheidsmaatregelen

In verband met het coronavirus (COVID-19) heeft Meditel tal van preventieve veiligheidsmaatregelen getroffen voor u en voor onze artsen en assistenten. Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen per 26 juni 2021 past Meditel de coronamaatregelen aan met ingang van maandag 28 juni. Met deze maatregelen kan Meditel haar dienstverlening op een verantwoorde wijze weer uitbreiden. Meditel volgt de richtlijnen van de Nederlandse regering en het RIVM bij het maken van haar beleid.

De volgende maatregelen zullen wij met ingang van 28 juni hanteren:

 • Er wordt triage toegepast
  Tijdens het maken van de afspraak worden u zeven vragen gesteld over uw gezondheid. Als uit deze vragen blijkt dat u niet besmet bent of zou kunnen zijn met het coronavirus, dan kan de fysieke afspraak plaatsvinden. Wanneer er twijfel bestaat of u besmet bent met het coronavirus dan zal u gevraagd worden om de afspraak te verzetten. 


  Indien tijdens de afspraak ons medisch personeel alsnog vermoedt dat  u mogelijk corona gerelateerde klachten heeft kan worden besloten de keuring of bepaalde onderdelen van de keuring (bijvoorbeeld de longfunctietest of fietstest) niet uit te voeren. Mogelijk moet dit dan op een later moment alsnog plaatsvinden.
   
 • De 1,5 meter regel blijft gehandhaafd
  Op de vestigingen blijft de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk gehandhaafd. Dit betekent dat o.a. de stoelen in de wachtkamer nog op afstand van elkaar staan. Bij de onderzoeken is het echter niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden.

   
 • Mondkapjes zijn niet meer verplicht
  Het dragen van een mondneusmasker is niet meer verplicht op de vestigingen. Als u het prettig vindt, dan mag u zelf een mondneusmasker dragen en ons personeel vragen er één te dragen tijdens uw onderzoek.

   
 • Beleid bij een spirometrie onderzoek (longfunctietest)
  Momenteel bepaalt de arts op basis van het gesprek en lichamelijk onderzoek of een spirometrie (longfunctietest) noodzakelijk is tijdens uw keuring. Vanaf 12 juli werken wij met speciale filters die kans op besmetting verder reduceren. Vanaf dat moment wordt de spirometrie in principe weer uitgevoerd.


  Echter, als ons medisch personeel op de vestiging twijfel heeft of er mogelijk sprake is van een Corona besmetting bij u, dan kan door hen worden besloten dit onderzoek niet uit te voeren. Ook kunnen zij beslissen om u ter plekke een sneltest aan te bieden. Deze beslissing ligt bij ons medisch personeel. Dit geldt ook als u gevaccineerd bent of Corona heeft gehad.
   
 • Sneltest voorafgaand aan een ergometrie onderzoek (fietstest)
  Voorafgaand aan het ergometrie onderzoek neemt de assistente bij u een corona sneltest af. Bij negatieve uitslag kan het ergometrie onderzoek uitgevoerd worden. Indien de uitslag positief is dient u hiervoor op een later tijdstip terug te komen.

  In navolging van de richtlijnen van de overheid hoeft een sneltest niet uitgevoerd te worden in de volgende 3 gevallen:

1.  U kunt met een meegebracht vaccinatiebewijs aantonen dat u volledig bent gevaccineerd. Volledige vaccinatie betekent:

 • minimaal 2 weken na de tweede vaccinatie, of  
 • minimaal 2 weken na 1 vaccinatie met Janssen, of 
 • minimaal 2 weken na 1 vaccinatie en een bewijs op naam dat u daarvoor Corona heeft doorgemaakt)  

​​​​​2.  U kunt een negatieve coronatest op naam laten zien die minder dan 40 uur oud is. 

3.  U kunt een positief testbewijs op naam tonen zien waaruit blijkt dat minder dan 6 maanden en meer dan 1 maand geleden positief bent getest op corona. 

U bent zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van deze bewijzen. Indien er twijfel of onduidelijkheid bestaat, of als u toch klachten lijkt te hebben, dan kan ons medisch personeel besluiten dit onderzoek niet uit te voeren. Ook kunnen zij beslissen om u ter plekke een sneltest aan te bieden. Deze beslissing ligt bij ons medisch personeel. Dit geldt ook als u gevaccineerd bent of Corona heeft gehad. 

Daarbij verzoeken wij iedereen alleen naar een afspraak te komen (reisvaccinaties uitgezonderd, max. 2 personen per afspraak) en bij gezondheidsklachten niet de vestiging te bezoeken. Kom aub niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak om drukte in de wachtkamer te voorkomen.

Inschrijven

Blijft u graag op de hoogte van het laatste nieuws? *