Verzekeringskeuringen - Over Meditel

Risicogericht keuren

versnelt de acceptatieprocedure

De dienstverlening in deze sector richt zich op acceptatiekeuringen of gericht medisch onderzoek in het kader van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
 

Voor zowel verzekeraar als verzekeringnemer is het belangrijk dat het onderzoek snel kan worden uitgevoerd en dat de resultaten vlot beschikbaar zijn. Voor een standaard acceptatiekeuring, inclusief bloedonderzoek, hanteert Meditel een doorlooptijd van maximaal 5 werkdagen, vanaf keuring tot rapportage aan opdrachtgevers.
 

Als tijdens een keuring of een gericht medisch onderzoek risicofactoren worden gesignaleerd, worden deze aan de hand van een gespecialiseerde vragenlijst uitgebreid in kaart gebracht. Deze protocollen zijn door Meditel ontwikkeld op basis van manuals van herverzekeraars. Dit leidt tot een aanzienlijke versnelling van de acceptatieprocedure.
 

Klanten worden minder vaak opgeroepen voor aanvullend onderzoek en verzekeringsmaatschappijen zijn in staat keuringsrapporten snel te beoordelen.