Veel gestelde vragen - Over Meditel

Vaccinaties


Malariatabletten


Ziek zijn, medicijngebruik en bijwerkingen


Zwangerschap


Afspraak maken


Betaling en vergoeding kosten


OverigAntwoorden

Wat is de termijn tussen de verschillende vaccinaties?

Dit is afhankelijk van de vaccinatie. In het algemeen moet u rekening houden met 1 maand tussen de eerste en de tweede vaccinatie. Soms zijn versnelde schema�s mogelijk. U wordt hierover tijdens uw eerste consult door de arts ge�nformeerd.

Naar boven

Ik zou graag willen weten welke vaccinaties ik nodig heb voor de landen die ik ga bezoeken?

U kunt het �bruto� advies vinden op de planningssite van Meditel dan wel op de LCR–site (www.lcr.nl). Dit �bruto� advies moet vervolgens worden vertaald naar een individueel �netto� advies. Dit doet de arts tijdens het consult.

Naar boven

Hoeveel weken voor vertrek moeten de vaccinaties worden gegeven?

Dit is afhankelijk van de aard en de duur van uw reis, maar als richtlijn geldt, voor eenvoudige reizen: 6 - 8 weken voor vertrek een afspraak maken voor het eerste consult, en bij langdurige- c.q. risicoreizen ruim een halfjaar van te voren.

Naar boven

Hoe lang ben ik beschermd als ik volledig ben gevaccineerd?

Dit is afhankelijk van de vaccinaties die u krijgt; sommige hebben een beschermingsduur van 3 jaar, andere 25 jaar of levenslang.

Naar boven

Kunnen we alle vaccinaties op 1 dag halen of werkt dat niet zo?

Dat is afhankelijk van het type vaccin en het aantal prikken dat nodig is voor volledige bescherming. Soms moet er een tweede of een derde afspraak worden gemaakt.

Naar boven

Kunnen bij jonge kinderen de reisinentingen gecombineerd worden met inentingen van het vaccinatieprogramma bij het consultatiebureau?

Dat is van veel factoren afhankelijk, wij adviseren u dat te bespreken met de arts.

Naar boven

Heeft mijn kind reisvaccinaties nodig als het gevaccineerd wordt / is volgens het rijksvaccinatie programma?

Enkele reisvaccinaties maken geen deel uit van het rijksvaccinatieprogramma (bijv. hepatitis A). De arts zal kijken welke vaccinaties noodzakelijk zijn en niet via het rijksvaccinatieprogramma aan uw kind zijn gegeven. Als één van de vaccinaties van het RVP tijdens de reis valt, kan overwogen worden om die ene vaccinatie voorafgaand aan de reis te geven.

Naar boven

Hoe vaak moet ik gevaccineerd worden om voldoende beschermd te zijn?

Bij sommige vaccins wordt optimale bescherming bereikt na 1 prik, bij andere vaccins pas na drie prikken. Deze drie prikken worden dan in een tijdsbestek van zes maanden gegeven (bijv. bij hep B en A+B).

Naar boven

Hoeveel jaar blijf ik beschermd na een vaccinatie?

Na een volledige vaccinatieserie worden de volgende termijnen aangehouden:

- DTP 10: jaar na volledige serie of booster.
- Hepatitis A: na één vaccinatie 1 jaar, na de volledige vaccinatie minimaal 25 jaar.
- Hepatitis B: na de volledige vaccinaties (3 stuks) minimaal 15 jaar.
- Buiktyfus: 3 jaar.
- Gele koorts: 10 jaar

Naar boven

Is het Internationaal Bewijs van Inenting tegen Gele Koorts hetzelfde als het 'gele vaccinatieboekje'?

Ja.

Naar boven

Kan ik ook immunoglobuline tegen hepatitis A bij u krijgen?

Dit werd in het verleden vaak gebruikt en in zeldzame gevallen wordt het nu nog geadviseerd, maar een belangrijk nadeel is de korte beschermingsduur. Veel effectiever is het om actief te vaccineren. Er zijn uitstekende vaccins beschikbaar en de beschermingsduur is veel langer dan na toediening van een immunoglobuline.

Naar boven

Mogen twee levende vaccins samen worden gegeven?

Twee levende vaccins mogen tegelijkertijd worden toegediend mits toediening plaatsvindt op verschillende injectieplaatsen. Als gelijktijdige toediening niet mogelijk is, dient men een interval van minimaal drie weken in acht te nemen

Naar boven

Ik wil graag weten hoeveel tijd er minimaal vereist is tussen de laatste prik en de datum van vertrek?

Het lichaam heeft tijd nodig om antistoffen aan te maken. Hoe meer antistoffen des te beter de bescherming. Voor optimale bescherming is per vaccinatie een minimale hoeveelheid tijd nodig. Zo geldt voor gele koorts de verplichting dat er minimaal 10 dagen moeten zitten tussen moment van vaccinatie en betreden van het betreffende land. Omdat voor optimale bescherming soms meerdere prikken met een minimale tussentijd noodzakelijk zijn wordt geadviseerd 6 � 8 weken voor vertrek een afspraak te maken, bij langdurige reizen naar risicogebieden moet u 7 maanden voor vertrek uw eerste afspraak maken.

Naar boven


 

Kan ik bij jullie ook een cholerastempel krijgen en malariatabletten?

Ja, beide kunnen verkregen worden tijdens het consult.

Naar boven

Is het slikken van malariapillen noodzakelijk?

Dit is afhankelijk van de bestemming en duur van het verblijf. De noodzaak zal met u besproken worden tijdens het consult.

Naar boven

Kan ik malariatabletten slikken als er een neiging tot depressiviteit bestaat?

Ja, een middel als Malarone kunt u zonder problemen gebruiken. Lariam (mefloquine) wordt dan afgeraden omdat dat depressiviteit en psychische klachten kan versterken. Ook als u geen klachten heeft zal de arts bij Lariam een proefbehandeling voorschrijven om te zien of deze bijwerkingen wel of niet optreden. Indien u tijdens het gebruik van deze proefdosis klachten krijgt zal een ander middel worden geadviseerd.

Naar boven


 

Ik heb koorts / ben ziek, mag ik toch gevaccineerd worden?

Een beetje verhoging is geen reden om de vaccinatie uit te stellen. Heeft u echt koorts en voelt u zich heel ziek, dan is het beter om de afspraak te verzetten.

Naar boven

Ik gebruik antibiotica, mag ik toch gevaccineerd worden?

Dit hangt af van de onderliggende aandoening, ofwel de reden waarom u het antibioticum gebruikt. U kunt dit tijdens het consult met de arts bespreken. Zorg er wel voor dat u de naam van het antibioticum bij u heeft.

Naar boven

Moeten we rekening houden met bijwerkingen na toediening van de vaccinatie?

Soms treedt er op de plaats van de prik wat stijfheid of lichte spierpijn op. Ook lichte griepklachten gedurende 1 of 2 dagen kunnen zich voor doen. Gelukkig hebben verreweg de meeste mensen geen klachten na de vaccinatie. Ook hoeft u er geen speciale rekening mee te houden; u kunt gewoon werken en /of sporten (ook zwemmen).

Naar boven

Kunnen de noodzakelijke vaccinaties wel gecombineerd worden met mijn aandoeningen en /of medicijnengebruik?

Deze vraag zal tijdens het consult beantwoord worden door de arts. U doet er goed aan om vroegtijdig aan uw behandelend arts / specialist te vragen of er van hem/haar uit geen bezwaar bestaat tegen de door u geplande reis.

Naar boven


 

Ik wil graag zwanger worden. Vormen de vaccinaties en het gebruik van malariatabletten daarbij een risico?

Het gevaccineerd zijn (tijdens uw reis) is geen reden om niet zwanger te mogen worden. De combinatie (beginnende) zwangerschap en gebruik van malariatabletten is in veel gevallen niet aan te bevelen. Soms zijn er wel mogelijkheden, maar deze zijn afhankelijk van bestemming en duur van het verblijf.

Naar boven

Ik ben zwanger, mag ik ook DEET gebruiken?

Gedurende de hele zwangerschap kan DEET tot maximaal 30% worden gebruikt. Uit voorzorg wordt geadviseerd het gebruik van DEET in de eerste drie maanden te beperken, door bijvoorbeeld zo veel mogelijk bedekkende kleding te dragen en DEET af te wassen zodra men weer in een muggenvrije ruimte komt.

Naar boven


 

Hoe kunnen we een afspraak maken voor een reisadvies?

Het handigst is het om een afspraak te maken via www.meditelopreis.nl. U kunt later altijd nog zelf via internet of telefoon de afspraak wijzigen en/of annuleren.

Naar boven

Op welke tijden kan ik bij u terecht?

Wij zijn in principe op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00.

Naar boven


 

Hoe verloopt de betaling?

Meditel heeft een contract met Achmea-Zorg. Bent u aanvullend verzekerd bij één van de verzekeraars die vallen onder Achmea-Zorg, dan hoeft u (voor de verzekerde vaccinaties) zelf niet te betalen. In alle andere gevallen dient u (uitsluitend per pin) te betalen voordat u wordt gevaccineerd. U ontvangt een rekening die u desgewenst kunt indienen bij uw verzekeraar.

Naar boven

Welk deel van de kosten wordt door onze zorgverzekeraar vergoed?

Dit is afhankelijk van uw verzekeraar en uw verzekeringspolis. U kunt dat terugvinden via de website www.meditelopreis.nl, of u kunt het vergoedingenoverzicht van uw verzekeraar raadplegen.

Naar boven


 

Heeft u voor mij medische tips t.a.v. mijn gezondheid tijdens mijn reizen?

Tijdens het consult krijgt u relevante informatie betreffende reizen en gezondheid.

Naar boven

Krijg ik bij u ook een vaccinatieboekje?

Indien u niet beschikt over het Internationale Bewijs van Inenting tegen Gele Koorts (�Het gele boekje�), dan verzorgen wij dit. Als u wel zo�n vaccinatieboekje heeft (ook al is het oud) moet u dit altijd meebrengen.

Naar boven

Hoe lang is een cholerastempel geldig?

Een half jaar na afstempelen (6 maanden).

Naar boven

Mag ik mijn kinderen ook met DEET insmeren?

Ja, DEET kan ook bij kinderen worden gebruikt. Uit voorzichtigheid wordt aangeraden om bij kinderen jonger dan twee jaar concentraties lager dan 30% te gebruiken. Kinderen niet zichzelf in laten smeren en de handen vrij laten (vanwege contact met mond of ogen). Omdat de concentratie lager is zult u wel vaker moeten smeren.

Naar boven

Kan ik, naast de noodzakelijke vaccinaties, bij u ook terecht voor andere medicamenten die ik nodig heb tijdens mijn reis?

Nee, deze moet u via uw huisarts halen. Wij verstrekken alleen malariamedicatie.

Naar boven