PMO_Fysiek - Over Meditel

Preventief Medisch Onderzoek Fysiek

 

Het onderzoek is bestemd voor medewerkers die lichamelijk arbeid verrichten of werken in een omgeving met veel lawaai. Ook hier richt het onderzoek zich op een algemene gezondheidsscreening zoals hartvaataandoeningen, longfunctie en rug.

Het onderzoek wordt vervolgens uitgebreid met een tweetal gerichte deelonderzoeken: het fietsinspannings- en gehooronderzoek. Aan de hand van metingen kan zowel een uitspraak worden gedaan omtrent de energetische belastbaarheid van medewerkers en kan eveneens worden vastgesteld of er sprake is van gehoorvermindering of -schade.

 

Inhoud

 

·         Vragenlijst in te vullen door de deelnemer.

·         Ingevulde vragenlijst bespreken met arts.

·         Biometrie (bloeddruk, lengte, gewicht en BMI).

·        Urineonderzoek (glucose, eiwit en bloed).

·         Bloedonderzoek standaard (Klein bloedbeeld + Chol, HDL, GGT, ASAT, ALAT, Glucose, Creatinine, Ureum).

·         ECG (hartfilm in rust).

·         Longfunctieonderzoek.

·         Visus veraf, dichtbij + beeldscherm.

·         Fietsinspanningstest.

·         Uitgebreid gehooronderzoek (audiometrie).

·         Lichamelijk onderzoek door arts (oa. onderzoek naar nek-, schouder- en armklachten).

·         Bespreken van onderzoeksresultaten.

·         Geven van mondeling / schriftelijk advies.

·         Versturen van onderzoeksrapport naar de deelnemer.