PMO_Executive - Over Meditel

Preventief Medisch Onderzoek Executive

 

Het onderzoek richt zich op een algehele screening en wordt aangevuld met een fietsinspanningstest.

De inspanningstest biedt de mogelijkheid om tijdens een aanzienlijke inspanning, eventuele ecg-veranderingen op te sporen die bij een normaal rust-ecg niet waarneembaar zijn. Hierdoor kunnen eventuele (beginnende) vernauwingen van de kransslagader worden vastgesteld en door tijdig ingrijpen kan het risico op een hartinfarct worden verminderd.

 

Inhoud

 

·         Vragenlijst in te vullen door de deelnemer.

·         Ingevulde vragenlijst bespreken met arts.

·         Biometrie (meten van lengte, gewicht en bloeddruk).

·         Urineonderzoek (glucose, eiwit en bloed).

·         Bloedonderzoek uitgebreid (Groot bloedbeeld, Hba1c, Chol, HDL, GGT, ASAT, ALAT, Glucose, Creatinine, Ureum + T4, TSH, Triglyceriden, LDL, CRP).

·         ECG (hartfilm in rust).

·         Longfunctieonderzoek.

·         Visus veraf, dichtbij + beeldscherm.

·         Uitgebreid gehooronderzoek (Audiometrie).

·         Fietsinspanningstest.

·         Lichamelijk onderzoek door arts (oa. onderzoek naar nek-, schouder- en armklachten).

·         Bespreken van onderzoeksresultaten.

·         Geven van mondeling / schriftelijk advies.

·         Versturen van onderzoeksrapport naar de deelnemer.