PMO_Basis - Over Meditel

Preventief Medisch Onderzoek Basis

 

Het op basis van een algemene screening opstellen van een profiel van de individuele  gezondheidstoestand.

Het doen van aanbevelingen om deze gezondheidstoestand te behouden en/of te verbeteren.

 

Inhoud

 

·         Vragenlijst in te vullen door de deelnemer.

·         Ingevulde vragenlijst bespreken met arts.

·         Biometrie (bloeddruk, lengte, gewicht en BMI).

·         Urineonderzoek (glucose, eiwit en bloed).

·         Bloedonderzoek klein (Chol, HDL, GGT, ASAT, ALAT, Glucose).

·         Lichamelijk onderzoek door arts.

·         Fluistertest (onderzoek door arts naar gehoor).

·         Visuskaart (onderzoek door arts op zicht).

·         Bespreken van onderzoeksresultaten.

·         Geven van mondeling / schriftelijk advies.

·         Versturen van onderzoeksrapport naar de deelnemer.