Nieuws - Over Meditel

Acuut tekort rabiësvaccin


Rotterdam, 18 juni 2018. Vanwege een acuut tekort aan rabiësvaccin wordt door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) en de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) dringend geadviseerd om per direct geen nieuwe vaccinatieserie rabiës meer te starten voor reizigers.


Uit een inventarisatie van de LCI onder GGD’en blijkt dat de beschikbare hoeveelheid rabiës vaccins in Nederland zeer beperkt is. Op basis van het verbruik in juni, juli en augustus vorig jaar wordt geconcludeerd dat de vaccins grotendeels nodig zullen zijn voor vaccinatie na blootstelling aan mogelijk rabide dieren. Vaccinatie-instellingen wordt dringend geadviseerd de beperkte voorraad hiervoor achter de hand te houden.

 
Ook Meditel heeft last van deze schaarste en zal bovengenoemde maatregel in acht nemen.
Heeft u recent al een eerste rabiesvaccin toegediend gekregen, dan is het belangrijk dat u ook de tweede ontvangt (een derde prik is niet nodig). Wij doen ons best om die tweede prik wél te leveren.